Sprawdź podcastuje.pl Tam znajdziesz więcej podcastowych wiadomości.
Sprawdź podcastuje.pl Tam znajdziesz więcej podcastowych wiadomości.
Jedna gwiazdka podcastu. Podcastuje.pl

Ocena podcastu. Co robić jak dostajesz jedną gwiazdkę?

Jedna gwiazdka w ocenie podcastu.

To jest szansa, a nie katastrofa. Ocena podcastu, zwłaszcza ta niższa niż 5 gwiazdek, to świetne źródło informacji.


Podcast firmowy

🎙𝗖𝘇𝘆𝘇̇𝗯𝘆 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝘄𝘀𝘇𝗲𝗱ł 𝘄 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗰𝗲 𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘄𝘆 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗼𝗺?

Firmy zauważają potencjał podcastów. 𝘗𝘰𝘥𝘤𝘢𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘳𝘰𝘻𝘸𝘪𝘫𝘢. Spójrz na Linkedin, co tydzień jakaś firma zaczyna audycję. Podcast firmowy stał się kolejnym kanałem dotarcia do klientów.

👉 𝗢 𝗰𝘇𝘆𝗺 𝘁𝗼 𝘀́𝘄𝗶𝗮𝗱𝗰𝘇𝘆?
🦾𝗪 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁𝗮𝗰𝗵 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗼𝗰!


Podcastowe maile co tydzień na Twoją skrzynkę

📝 Zaczynam od kartki i piszę


Jak długo trwa montaż podcastu

Co składa się na godzinę Twojej pracy? W ten sposób znajdziemy odpowiedź na pytanie o montaż podcastu

U mnie to czas i słuchanie.

Po ponad 500 godzinach pracy nad podcastami zauważyłem regułę.

Pierwsza runda montażu poprawia dźwięk


Dlaczego podcasty są lepsze niż Instagram. Jak zrobić podcast wg podcastuje.pl


Podcasty dla WOŚP pokazały siłę, jaką niesie podcasting w Polsce

Gdy licznik przebił 2k, odważnie ustaliliśmy cel na 5 tysięcy


Podcastuje.pl

Photo by Emily Morter on Unsplash


Photo by chuttersnap on Unsplash

Niedawno robiłem podcast. Poszło do bani.

Prawdopodobnie większość problemów była wywołanych przeze mnie. To nie ten czas, choć ten człowiek. To nie ten styl, choć gość jest znawcą swojego tematu. To nie on zawalił. To ja dałem plamę.

Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store