Chcesz zrobić podcast, ale nie czujesz się pewnie w mówieniu? Głowa podsuwa kolejne wymówki i nieprawdziwe oceny. Byłem tam, pracowałem nad tym.

Dwa razy poległem, aż się udało.

Podzielę się z Tobą moimi sposobami jak się rozgadać

Krótkie wiadomości głosowe na Messenger lub WhatsApp

Instastories

Czytanie bajek

Fory mają tu rodzice, którzy usypiają pociechy. Ja bajki czytam mojej żonie. Kochamy „Wróbelka Elemelka” i „Przygody Kota Filemona”.

To da się zrobić

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl