Jak automatyzuję, co mogę, aby mieć więcej czasu na myślenie, kombinowanie, tworzenie treści i ich nagrywanie. Automatyzacja podcastu potrafi zdziałać cuda.

✂ Co tydzień wypuszczam kilka-kilkanaście materiałów audio dla swojej firmy i dla klientów. Bez automatyzacji robiłbym ich może z 5. Do dzisiejszego maila zainspirował mnie Overment. Wspomniał niedawno, że gdzieś tam myśli o…

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.