Sprawdź podcastuje.pl Tam znajdziesz więcej podcastowych wiadomości.
Jedna gwiazdka podcastu. Podcastuje.pl

Niska ocena podcastu. Jedna gwiazdka. Co robić?

Ocena podcastu. Co robić jak dostajesz jedną gwiazdkę?

Jedna gwiazdka w ocenie podcastu.

To jest szansa, a nie katastrofa. Ocena podcastu, zwłaszcza ta niższa niż 5 gwiazdek, to świetne źródło informacji.

Zadzwonił do mnie klient z zapytaniem, co zrobiliśmy źle, że słuchacz ocenił podcast tak nisko. Zadziałała częsta matematyka: 1 zły komentarz ma siłę jak 100 pozytywnych. Ta dziwna matematyka działa dla każdego, kto tworzy coś w sieci. Pisze o niej Pat Flynn w swoich książkach. Moja ulubiona to Will it Fly oraz Superfans.

Jedna gwiazdka na itunes czy w apple podcasts to nie jest przyjemne uczucie. Zwłaszcza jak się starasz i wkładasz w podcast mnóstwo sił. Okazało się, że emocje wzięły górę i podcaster nie przeczytał treści, tylko przestraszył się niskiej oceny.

Są hejterzy, którzy nie mogą wytrzymać bez napisania czegoś niemiłego. Pat Flynn, mój ukochany podcaster, mówi: hurt people hurt people, czyli skrzywdzeni krzywdzą. Przecież to święta prawda! Ile razy słyszeliśmy, że ktoś się, przepraszam, ze…ł w komentarzach. Taki hejter żyje z tego, że nienawidzi. Gdzieś w Kapitanie Bombie był epizod o tym. Ale nie wgłębiajmuy się w hejterów. Oni są niedobrymi ludźmi.

Na chłodno przeczytaliśmy komentarz. Trzy razy. Dotyczył zupełnie czegoś innego, niż to, czego się spodziewaliśmy. Spokojnie omówiliśmy, co można zrobić i jak zmienić tę sytuację na korzyść klienta.

Oto jak wykorzystaliśmy niską ocenę podcastu

Oddzielamy zwykły hejt od konstruktywnej krytyki. Hejt idzie do kosza, to źli ludzie, nie mogą żyć bez hejtowania.

Krytykę czytamy. Najlepiej kilka razy. I na zimno.

Krytyczny komentarz nierzadko dotyczy rzeczy, których zabrakło słuchaczowi w Twoich podcastach. Zapisujesz wnioski. Choćby jedno zdanie.

Kiedyś otrzymałem niską ocenę za brak oczywistej rzeczy: zaczynałem i nie powiedziałem dla kogo tworzę podcast. Niska ocena była uzasadniona. Dlaczego słuchacz ma się domyślać, czy to, co słucha jest dla niej/niego?

W kolejnych odcinkach wnosisz poprawki

Mogą dotyczyć sposobu nagrania, przekazywania treści czy tematów. Najważniejsze to słuchać i odpowiednio zmodyfikować następne treści. Progres, nie perfekcja.

W czasie nagrania kolejnego odcinka pozdrawiasz komentatora i dziękujesz za opinię. Jest bardzo prawdopodobne, że ocena podcastu wzrośnie.

Dzięki jednej gwiazdce Twój podcast jest lepszy. A dzięki następnym ocenom algorytm bardziej kocha Twój podcast i częściej go wyświetla w wyszukiwarce.

I motywacja do nagrywania podcastu nie spada. Kilka kroków, aby zmienić jednogwiazdkową ocenę na Twoją korzyść.

Podcaster — klient już wie, co może zrobić lepiej. Zadziałało przeświadczenie, że wiemy, co jest dobre dla słuchacza. A los pokazał nam zupełnie odwrotnie. I bardzo dobrze. Teraz podcast klienta będzie lepszy.

Jędrzej Podcastuje

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl