Sprawdź podcastuje.pl Tam znajdziesz więcej podcastowych wiadomości.
Jedna gwiazdka podcastu. Podcastuje.pl

Niska ocena podcastu. Jedna gwiazdka. Co robić?

Ocena podcastu. Co robić jak dostajesz jedną gwiazdkę?

Jedna gwiazdka w ocenie podcastu.

To jest szansa, a nie katastrofa. Ocena podcastu, zwłaszcza ta niższa niż 5 gwiazdek, to świetne źródło informacji.

Oto jak wykorzystaliśmy niską ocenę podcastu

W kolejnych odcinkach wnosisz poprawki

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl