Podcast firmowy

Podcast firmowy

🎙𝗖𝘇𝘆𝘇̇𝗯𝘆 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝘄𝘀𝘇𝗲𝗱ł 𝘄 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗰𝗲 𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘄𝘆 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗼𝗺?

Firmy zauważają potencjał podcastów. 𝘗𝘰𝘥𝘤𝘢𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘳𝘰𝘻𝘸𝘪𝘫𝘢. Spójrz na Linkedin, co tydzień jakaś firma zaczyna audycję. Podcast firmowy stał się kolejnym kanałem dotarcia do klientów.

👉 𝗢 𝗰𝘇𝘆𝗺 𝘁𝗼 𝘀́𝘄𝗶𝗮𝗱𝗰𝘇𝘆?
🦾𝗪 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁𝗮𝗰𝗵 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗼𝗰!

🎤 W moim firmowym Escola Mobile Podcast mamy tak ciekawych gości, że grafik mamy zapełniony na pół roku do przodu. Widać, że dobrze jest, gdy firma ma podcast. To uwiarygadnia firmę. Dlatego podcast firmowy Escola zdobywa dużo odsłuchań. Ale nie to jest najważniejsze.

🗣 Mówisz do szerokiego grona ludzi, nie boisz się odpowiedzialności za słowa. A CEO firmy często lubią się dzielić wiedzą, zapraszają do rozmowy i nagrywają przemyślenia. Nic tak dobrze nie tłumaczy, jak opowiedzenie tematu swoimi słowami (mam 4 takich klientów).

💳 Często mam pytanie o reklamy w moim Developer Wannabe podcast. Szkoły programowania lub programiści, tworzący kursy. Firmy IT poprzez podcast szukają drogi do zapraszania nowych pracowników na swój pokład.

💪 Dwa lata temu zaczęliśmy nagrywać Escola mobile. Niemal osiemdziesiąt odcinków później wiem, że podcast generuje możliwości. Zwiększa zasięgi i wraca nieoczekiwanie. Pozytywnie.

🔎 To odpowiednia droga dotarcia do ludzi wykształconych, często decyzyjnych. W podkaście mojej firmy (Escola Mobile) Jan Zając z Sotrender dodał, że na podstawie badania 17 milionów danych z Facebooka widać, że ta grupa to:
- profesjonaliści
- odpowiednio sytuowani,
- z zainteresowaniami biznesowymi i finansowymi oraz technicznymi

🤔 Dodatkowo wśród osób słuchających podcasty wielu jest przedsiębiorców. Są także środki — czas i pieniądze.

A giganci techniczni sprzyjają podcastom

Facebook od wtorku pozwala na odtwarzanie podcastu bez wychodzenia z aplikacji. Wystarczy wrzucić link ze Spotify.
Ukryta siła podcastu to jego konsumpcja. Czyli jak długo słuchacz zostaje z Tobą.

Google inwestuje w rozwój aplikacji do podcastów. Od pewnego czasu, gdy wpiszesz nazwę ulubionej audycji, pojawia się w wyszukiwarce jako jeden z pierwszych rekordów.

Apple wreszcie zrozumiało, że Spotify ich przegania. I zrobiło wielki update swojego applepodcasts.
Nie poszło gładko, ale widać tendencję — wielkie firmy wiedzą, że będziemy słuchać coraz więcej.

--

--

--

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jędrzej Paulus

Jędrzej Paulus

Tworzę skuteczne podcasty dla marek i firm. Piszę o podcastach. Podcastowy newsletter: kurspodcastu.pl

More from Medium

New hope for college students with ‘stranded’ transcripts

Anchorage Shares Toxic-Free Childcare Training & Other Big Steps to Protect their Kids

Wolf Alice Delay UK Tour Due To Rising Covid-19 Cases — Music News

I Only Ate Products Made of Food Waste for a Week